Kine groep zuid - Logo

Kine groep zuid

Van Putlei 53/12 - 2018 Antwerpen - 03/216.26.24

Specialisaties

Dankzij de verscheidenheid aan disciplines staat er een team voor u klaar dat elkaar goed aanvult om u een therapie 'op maat' te kunnen aanbieden. Klik op een specialisatie voor meer informatie omtrent het onderdeel.

Cardiale revalidatie

Daar onze praktijk uitgebouwd is met een ruime oefenzaal, in dewelke je een loopband, crosstrainer, hometrainer, tal van krachtstoestellen en binnenkort ook een koersfiets op rollen terugvindt, kan je bij ons steeds terecht voor revalidatie na cardiale ingrepen. Na de ingreep (CABG, stent, infarct,...) en een eventuele hospitalisatie komen we aanvankelijk graag eerst tot bij je thuis voor de nodige begeleiding, waarna je in onze praktijk je cardiale herstel kan verder zetten. Tijdens de training werken we graag met monitoring van saturatie, hartslag en bloeddruk zodat geleidelijk aan én geobjectiveerd je cardiovasculaire systeem getraind wordt.

Wens je graag na de voorgeschreven sessies kinesitherapie je revalidatie zelfstandig verder te zetten, dan werken we voor jou een oefenschema uit dewelke je vrijblijvend kan komen afwerken in onze oefenzaal.

Naast zuiver de cardiale revalidatie omvat deze revalidatie uiteraard ook het voorkomen van respiratoire dysfuncties dewelke wel eens optreden na cardiale operaties (verminderde longfunctie, atelectasen,...). Deze respiratoire training wordt meestal reeds in de hospitalisatiefase gestart door middel van ademtoestelletjes zoals bvb. Triflow. We adviseren je dan ook dit toestelletje mee te nemen naar onze praktijk bij de therapiemomenten.