Kine groep zuid - Logo

Kine groep zuid

Van Putlei 53/12 - 2018 Antwerpen - 03/216.26.24

Specialisaties

Dankzij de verscheidenheid aan disciplines staat er een team klaar dat elkaar goed aanvult om een therapie 'op maat' te kunnen aanbieden. Klik op een specialisatie voor meer informatie omtrent het onderdeel.

KGZ Loopt

Sinds 2014 is onze praktijk eveneens gestart met het opstellen van loopprogramma’s voor de beginnende en de gevorderde loper. Dit gebeurt onder begeleiding van kinesitherapeut Meiresone Sven die in een tijd van 3 jaar reeds 10 marathons bij elkaar liep. Hij heeft dus naast de kennis vanuit het vak ook de nodige praktijkervaring en deelt dit graag met lopers die hun niveau, snelheid of afstand willen uitbouwen.

Bij een eerste intake-gesprek van ongeveer een half uur worden het huidige loopniveau, kwetsuren en zwakke plekken, de doelen en de loopmogelijkheden bekeken waarna er wordt overgegaan tot eventuele multi-disciplinaire samenwerking met hetzij een sportarts, voedingsdeskundige, of podoloog.

Wanneer dit alles in kaart is gebracht, wordt uw loopschema opgesteld en wordt u uitgenodigd voor een tweede consultatie tijdens dewelke uw loopschema wordt geoptimaliseerd zodanig dat u aan de slag kan gaan. Het is de bedoeling dat u zo goed mogelijk dit schema afwerkt teneinde uw doelen te behalen. Het schema afwerken gebeurt individueel, zonder on-field begeleiding. Het is dus niet de bedoeling dat uw kinesist mee zal lopen tijdens de trainingen, voor het afwerken van uw schema bent uzelf verantwoordelijk. Wel kan het zijn, indien de agenda dit toelaat, dat Sven u vergezelt tijdens de voor u als doel vooropgestelde run, trail of loop.

De totale kostprijs bedraagt €50,00. Dit omvat de 2 contactmomenten, het opstellen van het schema, begeleiding tijdens de wedstrijd (indien mogelijk), polsbandjes waarop u tussentijden kan noteren, 2 fluo-armbanden voor de zichtbaarheid bij het lopen op straat s’avonds en continue bijsturing en bereikbaarheid per mail of telefoon.