Kine groep zuid - Logo

Kine groep zuid

Van Putlei 53/12 - 2018 Antwerpen - 03/216.26.24

Specialisaties

Dankzij de verscheidenheid aan disciplines staat er een team klaar dat elkaar goed aanvult om een therapie 'op maat' te kunnen aanbieden. Klik op een specialisatie voor meer informatie omtrent het onderdeel.

Massage

Massage is de praktijk van het toepassen van gestructureerde of ongestructureerde druk, spanning, beweging of trilling op de zachte weefsels van het lichaam, met inbegrip van spieren, pezen, bindweefsel, ligamenten, gewrichten en lymfatische vaten.

Er zijn verschillende soorten massage en vaak spreekt men van een ‘weldoende massage’ met tal van effecten. Wetenschappelijke literatuur gaat ervan uit dat zowel mechanische, reflectoire, chemisch-biologische als neurofysiologische mechanismen de effecten van massage kunnen verklaren.

Mechanische effecten:
Ter hoogte van de huid verwijdert massage de verhoornde laag cellen van de opperhuid. Hierdoor functioneren de dieper liggende lagen van de huid beter en wordt de celgroei gestimuleerd en is er een betere warmteregulatie. Daarnaast zullen ook zweet- en talgklieren beter werken en zal de bloed- en lymfecirculatie worden verbeterd. Een verbeterde circulatie heeft op zijn beurt weer een grote invloed op de afvoer van overmatig vocht.
Een gezonde huid is soepel en elastisch en kan zonder pijn over de onderhuid verschoven worden. Via rekken, rollen en verschuiven van de huid behandelt de therapeut littekens en huidverklevingen, zowel voorkomend als genezend.

Ook gewrichten kunnen worden losgemaakt door massage. Mechanisch rekken van een pijnlijk gewricht heeft een sterk mobiliserende werking waardoor verklevingen van gewrichtsbanden en gewrichtskapsels worden losgemaakt.

Spieren worden behandeld via spierrollen, schudden en slingeren. Hierdoor worden verklevingen van spierfascia (dunne vlies rond de spier) voorkomen en behandeld. Stretching of het rekken van de spier kan mechanisch de spierlengte beïnvloeden. Te korte spieren hebben een nefaste invloed op de stand van gewrichten en kunnen heel wat andere klachten van het bewegingsstelsel in de hand werken. Tijdens een inspanning ontstaat er een grote spierdoorbloeding en ook een grote vochtaanvoer naar de spieren. Dit extra vocht blijft achter in de spier onder de vorm van melkzuur en dit geeft spierpijn en spierstijfheid. Een correcte uitgevoerde, intensieve massage helpt mee om het melkzuur af te voeren en de spierpijn en –stijfheid te verhelpen.

Tot slot kent massage ook een invloed op de bloed- en lymfevaten. Door intermitterend drukken, kneden en strijken kan de therapeut bloed en lymfevocht over een korte afstand voortduwen. De aanwezigheid van klepjes in de aders en het lymfevaatstelsel verklaart dat het vocht niet terugstroomt (zie eveneens specialisatie manuele lymfedrainage).

Reflectoire invloeden:
Het is aangetoond dat kortdurende, krachtige en dwars op het vezelverloop uitgevoerde handgrepen een stimulerend en prikkelend effect hebben. Meer langdurige, rustige en in de lengterichting uitgevoerde handgrepen hebben eerder een sederend en kalmerend effect.
Massage is zo in staat pijn te dempen. Wellicht heeft een vrijstelling van endorfines een belangrijke rol. Langdurige fricties en vibraties leiden bij bepaalde aandoeningen zoals peesontstekingen tot een pijnvermindering.

Spierspanning veroorzaakt door overmatige stress kan eveneens erg pijnlijk zijn. Vooral nek- en schouderregio zijn hieraan onderhevig tijdens het langdurig handhaven van een positie tijdens bijvoorbeeld bureauwerk. Langdurig uitgevoerde handgrepen verminderen sterk de spanning in de spier en verhelpen zo de pijnklacht.

Reflectoir leidt massage ook tot een betere doorbloeding. De wand van de capillairen (kleinste bloedvaten) wordt meer doorlaatbaar waardoor voedingsstoffen in grotere hoeveelheden worden aangevoerd en afvalstoffen beter worden afgevoerd. Zo kunnen gekwetste lichaamsweefsels beter herstellen door een goede massagetechniek.

Chemische effecten:
Twee stoffen, histamine en acetylcholine, spelen een grote rol bij het verklaren van de goede resultaten die worden bereikt met massage. Het is aangetoond dat histamine vrijkomt ter hoogte van de huid als gevolg van een massage. Deze stof zorgt voor verwijding van de capillairen waardoor herstelprocessen worden versneld. Ook acetylcholine wordt vrijgegeven wat leidt tot stimulatie van het parasympatisch zenuwstelsel. Werking van de parasymaticus heeft een remmende werking op het orthosympatisch zenuwstelsel waardoor pijndemping en relaxatie optreedt.

Psychologisch effect:
Massage heeft natuurlijk ook een invloed op de geest van de mens. Een aangename warme sfeer waarin de massage wordt uitgevoerd zorgt samen met een ongedwongen en relaxerende omgeving voor een diep gevoel van welbevinden. De term ‘ontspanning’ kan bij massage dus van toepassing zijn op zowel lichaam als geest.