Kine groep zuid - Logo

Kine groep zuid

Van Putlei 53/12 - 2018 Antwerpen - 03/216.26.24

Specialisaties

Dankzij de verscheidenheid aan disciplines staat er een team voor u klaar dat elkaar goed aanvult om u een therapie 'op maat' te kunnen aanbieden. Klik op een specialisatie voor meer informatie omtrent het onderdeel.

Mulligan

Sinds de jaren ’90 zijn de kinesitherapie en de manuele therapie door vele invloeden van buitenaf verrijkt met nieuwe kennissen en inzichten op het van onderzoeken en behandelingen. Vele invloeden zijn afkomstig vanuit Australië en Nieuw-Zeeland waar door pioniers nieuwe concepten werden ontwikkeld voor het behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat. Brian Mulligan ontwikkelde in de vroege jaren ’90 zijn eigen technieken die zich onderscheiden van andere technieken door volgende 2 aspecten:

  • De technieken kunnen, indien geïndiceerd, 100% pijnvrij worden toegepast.
  • De patiënt heeft tijdens de uitvoering van de techniek een actieve rol.

Mobilisaties van gewrichten worden in verschillende concepten op verschillende manieren gebruikt. Over het algemeen worden angulaire mobilisaties, tracties en translaties volgens Kaltenborn toegepast. Hierbij voert de therapeut de beweging uit, blijft de patiënt passief, met als doel verklevingen en adhesies los te maken waardoor de beweeglijkheid van het gewricht verbetert. Bij langdurige klachten (>3mnd) wordt er vanuit het theoretisch kader echter vanuit gegaan dat zich in bindweefsel van bv kapsel en ligamenten aanpassingen hebben voltrokken die om een dergelijke krachtige aanpak vragen.

Mulligan ontdekte door klinische experimenten dat gewrichtsklachten in vele situaties effectiever en veel subtieler konden worden opgelost door uit te gaan van een andere fundamentele hypothese. Hij vond dat bij scharniergewrichten (pols, knie, elleboog) spectaculaire vooruitgang kon worden geboekt door een translatietechniek voornamelijk loodrecht op de bewegingsas (dus naar mediaal of lateraal) in combinatie met een actieve beweging van de patiënt. Na een tijdperk van passieve mobilisaties in combinatie met het activeren van de patiënt door middel van training lijkt het combineren van beide behandelmodaliteiten een logische stap in de evolutie van de behandeling van het bewegingsapparaat.

De door Mulligan gebruikte mobilisatie/translatie dient uitsluitend om het gewricht passief in de correcte pijnvrije uitgangspositie te brengen en te houden. Dit is wat hij zelf noemt het corrigeren van de ‘positional fault’. Vanuit deze pijnvrije positie wordt de patiënt gevraagd het gewricht actief en zonder pijn in de vooraf beperkte richting te bewegen terwijl de correcte translatie wordt gehandhaafd. Door deze aanpak blijken gewrichten met een disfunctie plotseling in staat hun verloren mobiliteit binnen minuten en zonder al te veel kracht terug te winnen. Deze gouden formule is wereldwijd bekend als ‘mobilisation with movement – MWM’. Voor een optimaal en blijvend eindresultaat moet de techniek een aantal maal herhaald worden en door deze herhaling wordt de ‘memory functie’ van het gewricht opnieuw geactiveerd.

Door de successen van deze techniek, bleef het concept zich ontwikkelen en ontstonden er ook technieken voor anderssoortige gewrichten. Voor de wervelkolom werden analoog aan de perifere gewrichten ook specifieke mobilisaties ontwikkeld. Facetgewrichten bleken door middel van een passieve mobilisatie in combinatie met een actieve beweging eveneens pijnvrij te kunnen bewegen. De technieken aan de wervelkolom worden ‘sustained natural apophyseal glides – SNAG’s’ genoemd.

Met de technieken van Mulligan kan, indien hiervoor een juiste indicatie bestaat, zeer functioneel behandeld worden. Bijna alle mechanisch getinte klachten kunnen vanuit de probleembeweging direct worden aangepakt. Door het te behandelen gewricht passief in zijn juiste (oorspronkelijke) positie te zetten en daarna zonder pijn de beweging te herhalen kan onmiddellijk het effect van de techniek worden beoordeeld wat de patiënt direct een behandelresultaat biedt.