Kine groep zuid - Logo

Kine groep zuid

Van Putlei 53/12 - 2018 Antwerpen - 03/216.26.24

Specialisaties

Dankzij de verscheidenheid aan disciplines staat er een team voor u klaar dat elkaar goed aanvult om u een therapie 'op maat' te kunnen aanbieden. Klik op een specialisatie voor meer informatie omtrent het onderdeel.

Perinatale kinesitherapie

Perinatale kinesitherapie is de overkoepelende term voor kinesitherapeutische begeleiding tijdens de zwangerschap alsook tijdens en na de bevalling. Deze begeleiding is uiterst belangrijk daar het vrouwelijk lichaam enorm veel veranderingen doormaakt tijdens de zwangerschap. Zowel pre- als postnataal wordt er een gedetailleerd oefenschema meegegeven zodat de aangeleerde oefeningen thuis kunnen worden verdergezet.

Prenatale kinesitherapie:

Begeleiding voor de bevalling omvat volgende aspecten:

 • Conditie van de toekomstige moeder optimaliseren 
 • Verhelpen van muculoskeletale ongemakken (bekkeninstabiliteit/peripartum pelvic pain, rug- en nekklachten ed.)
 • Relaxatieoefeningen en technieken ter ondersteuning van de bevalling aanleren  
  • Voor het comfort tijdens de zwangerschap maar ook rechtstreeks toepasbaar tijdens de bevalling
  • Indien gewenst kan de partner aanwezig zijn tijdens deze sessies

Tijdens de bevalling wordt de begeleiding meestal overgenomen door de vroedvrouw. 

Postnatale kinesitherapie: 

Begeleiding na de bevalling omvat volgende aspecten: 

 • Versterken buik- en bekkenbodemspieren
 • Verhelpen van musculoskeletale ongemakken (rug- en nekklachten, carpaaltunnelsyndroom ed.)
 • Herwinnen van basisconditie 
 • Sportspecifieke oefeningen en eventueel hervatten sportactiviteiten 

Postnatale kinesitherapie bestaat voornamelijk uit het begeleiden van oefeningen die thuis worden verdergezet. Indien nodig kunnen manuele technieken aan bod komen ter preventie of behandeling van muskuloskeletale klachten. Daar het uiterst belangrijk is zo snel mogelijk na de bevalling te starten met versterkende oefeningen, kan reeds een informatieve sessie prenataal gevolgd worden. Idealiter start de postnatale revalidatie na 6 weken bij een natuurlijke bevalling of 8 weken bij een keizersnede. Normalieter wordt er wekelijks 1 sessie ingepland om de uitvoering van de reeds aangeleerde oefeningen te controleren, nieuwe oefeningen aan te leren, progressie in te bouwen en eventuele klachten te verhelpen.