Kine groep zuid - Logo

Kine groep zuid

Van Putlei 53/12 - 2018 Antwerpen - 03/216.26.24

Specialisaties

Dankzij de verscheidenheid aan disciplines staat er een team voor u klaar dat elkaar goed aanvult om u een therapie 'op maat' te kunnen aanbieden. Klik op een specialisatie voor meer informatie omtrent het onderdeel.

Rugschool

Rugklachten zijn meestal het gevolg van een verstoring in de balans tussen de belasting van uw rug en de belastbaarheid van uw rug. Het langdurig of herhaaldelijk uitvoeren van bewegingen of activiteiten ( bv langdurig aan de pc werken, veelvuldig vooroverbuigen, het hanteren van zware lasten) kunnen deze verstoring in de hand werken. 

Rugschool kan u helpen bij het herstellen van deze balans. U krijgt inzicht in de ontstaansmechanismen van rugklachten, in de werking van de wervelzuil en in de onderliggende pijnmechanismen. Daarnaast leert u uw knelpunten in uw dagelijks leven herkennen en aanpassen. De rugschool richt zich bijgevolg tot mensen die rugklachten willen voorkomen en/of actief willen aanpakken. 

Er moet een onderscheid gemaakt worden in de klachten waarmee de patiënt zich aanbiedt. Zijn deze klachten chronisch, d.w.z. de klachten zijn nooit weg en ze evolueren met hoogten en laagten (recidiverend) in functie van de werkbelasting, dan liggen de oorzaken in spier- of ligamentaire pijn, tussenwervelschijfproblemen of reumatische aandoeningen. Oefentherapie met de nadruk op core stability zal de voornaamste peiler zijn in de behandeling met de bedoeling de belastbaarheid van hogergenoemde structuren te verhogen. 

Indien het acute klachten zijn dan is het van belang om snel een behandeling te starten met klassieke kinesitherapie en manuele therapie om pijn en spanningen totaal weg te nemen. Daarna volgt uiteraard ook een individueel oefenschema.